نرخ گازوئیل

قیمت هر تن گازوئیل پلتس خلیج فارس نرخ اتحادیه 628.13 دلار و تابلو 538 نرخ آزاد دلار: 58,865 ریال در تاریخ 1397/1/22
تولید اتیلن دی کلراید با کیفیت بالا و مجوز صادرات/ واردات گوگرد از ترکمنستان/ واردات اوره از ترکمنستان
۰