قابل توجه کارخانجات سیمان و کوره های آجرپزی و دیگر کارخانجات دارای کوره و راکتور مازوت و گازوئیل سوز سوخت ۶۰۴ جهت استفاده و مصرف در کوره موجود میباشد،

بسیار بصرفه تر از مازوت ایجاد حرارت بسیار بالا و در حد مازوت به هنگام سوختن
همچنین از این ماده میتوان جهت زیرسازی جاده در راه سازی به عنوان ماده اول یا جایگزین قیر mc استفاده نمود که بسیار به صرفه میباشد.
درب کارخانه
با مجوز حمل داخلی

نتیجه آزمایشات انجام شده در سوخت ۶۰۴

سوخت ۶۰۴